GLOBAL COMPASS

WAAROM GLOBAL COMPASS

Het is de missie van ieder bedrijf om ‘beter te zijn dan de concurrenten’. Om mee te kunnen gaan in de concurrentiestrijd is het van groot belang om de perfecte dienst, of het perfecte product aan te kunnen bieden met behulp van een ‘efficiënte’ bedrijfsvoering. Immers deze efficiënte bedrijfsvoering zal erin moeten resulteren dat de kwaliteit van het product of de dienst gewaarborgd wordt (snelle levertijd, hoogstaande kwaliteitseisen, optimale product/prijsverhouding enz)

Daarnaast stopt de ambitie niet binnen de landsgrenzen, we krijgen te maken met ‘Globalisation’.
Echter, het internationaliseren van bedrijfsprocessen/activiteiten brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Voor Nederlandse bedrijven is het niet altijd makkelijk een buitenlandse partner, leverancier of klant te begrijpen en aan te sturen. Daarnaast is de bescherming van intellectuele eigendomsrechten in landen zoals landen in Azië nog onvoldoende en worden er op grote schaal producten en processen gekopieerd.

– Hoe komt men erachter of internationalisering de goede keus voor hen is?
– Hoe krijgt men een goed beeld van deze markt?
– Hoe vindt men een getalenteerde en betrouwbare partner en hoe kan men ze behouden?
– Hoe kan men de cultuur, de gewoonten en gebruiken in het buitenland in kaart brengen en weten hoe men daarop in moet spelen?
Het is logisch dat Nederlandse bedrijven hierbij hulp nodig hebben!

ONZE AANPAK

Global Compass is ervan overtuigd dat efficiënte/procesmatige internationalisering een strategische en lange termijn keuze is voor klanten. Daarom willen wij voor klantrelaties een lange termijn partnership opzetten.

Doelen zijn:
1) Vergroten effectiviteit van de onderneming
2) Vergroten efficiency van de onderneming
3) Risicobeheersing van de onderneming

Wij maken voor u een bedrijfsanalyse en een procesanalyse en per proces wordt vervolgens gekeken naar mogelijkheden tot efficiencyslagen. Daarna wordt het internationaliseringsplan opgesteld waarin uw internationale doelstellingen op haalbaarheid worden getoetst en bekeken wordt welke valkuilen er zijn en hoe deze weggenomen kunnen worden. Het gehele proces wordt zeer frequent met u geëvalueerd.

ONZE VIJF GLOBALS