GLOBAL INNOVATOR

WAAROM GLOBAL INNOVATOR

Outsourcing staat al sinds enige tijd op het netvlies van bedrijfsstrategen in grote bedrijven. In de afgelopen jaren groeit de aandacht voor Azië en met name voor China echter ook binnen het MKB en bij kennisinstellingen. Binnen alle sectoren groeit de interesse voor het outsourcen van technologisch hoogwaardige productie en R&D. Bedrijven die besluiten te gaan outsourcen doen dit om diverse redenen: outsourcing levert een aanzienlijke kostenreductie op met dezelfde of zelfs betere kwaliteit, vergroot de toegang tot hoogopgeleid talent, genereert verkorting van arbeidsprocessen door vergroting van de flexibiliteit en outsourcing biedt de directie de mogelijkheid zich te focussen op haar kernactiviteiten.

Lees meer...

Kortom: outsourcing levert concurrentievoordeel op diverse manieren op! Door de druk van de recessie moeten bedrijven meegaan in de strijd efficiënter, goedkoper en beter te zijn.

 Echter, het outsourcen van hightech productie en R&D brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Voor Nederlandse bedrijven is het niet altijd makkelijk de, vaak buitenlandse partner, te begrijpen en aan te sturen. Bovendien is de concurrentie om bedrijfs- en technologietalent hoog en is het lastig talent te behouden. Daarnaast is de bescherming van intellectuele eigendomsrechten in veel landen nog onvoldoende en worden er op grote schaal producten en processen gekopieerd.

Hoe komt men erachter dat outsourcing de goede keus voor hen is? Hoe krijgt men een goed beeld van deze markt? Hoe vindt men een getalenteerde en betrouwbare partner en hoe kan men deze behouden? Hoe voorkom ik weerstand vanuit mijn organisatie?

 De gehele organisatie ondergaat een verandering gedurende het outsourcingstraject, er dient aandacht geschonken te worden aan de ‘menselijke’ factor in de organisatie, de processen veranderen, de werkwijze wordt aangepast en er komen wellicht nieuwe collega’s/partners bij. Medewerkers moeten weten wat van hen verwacht wordt, communicatie en een helder veranderprogramma gebaseerd op de HR-strategie zijn daarbij onontbeerlijk. Hiermee wordt het draagvlak onder het betrokken personeel gecreëerd, met als gevolg een succesvoller outsourcingstraject

Close

ONZE AANPAK

Wij denken vanuit uw missie, visie en strategie en bepalen samen met u de doelstellingen die u wilt bereiken. Op basis van deze gegevens selecteren wij vanuit ons netwerk in Azië voor u een aantal geschikte partners. Met al deze partijen sluiten wij Non-Disclosure-Agreements af om geheimhouding omtrent uw product te bewaken. De leveranciers zullen op basis van uw criteria een aantal samples leveren of, indien het bijvoorbeeld gaat om het tekenen van designs, een eerste opzet aandragen. Na approval door u worden alle afspraken vastgelegd mbt prijzen, levertijden, procedures, enz enz. Deze overeenkomsten komen tot stand tussen u en de geselecteerde partner, Global Innovator treed enkel op als adviseur als verlengstuk van uw organisatie.

Lees meer...
Wij denken tevens met u mee over de wijze van betaling, het transport, douaneverplichtingen, juridische aangelegenheden, procesmanagement, kwaliteitscontrole, enz enz. Wij begeleiden u van A tot Z zodat u zich kunt focussen op uw kernactiviteiten. Wanneer u er zelf klaar voor bent om het traject met uw buitenlandse partner zonder ons voort te zetten, kunt u zonder ons verder, echter wij blijven u van dienst zijn zolang u dat op prijs stelt!
Close
ONZE VIJF GLOBALS